Cleanhub

Bioelements współpracuje z Cleanhub
w celu zbierania i ponownego wykorzystania plastiku,
by nie trafił on do oceanów.

Naszym celem jest neutralność plastikowa

Chociaż formuły Bioelements są obecnie pakowane w plastik (z wielu powodów związanych ze skutecznością, bezpieczeństwem, kruchością i transportem), rozumiemy jego konsekwencje i podejmujemy działania w zakresie wpływu plastiku na środowisko. Dążąc do neutralności pod tym względem, naszym celem jest pomoc w powstrzymaniu zanieczyszczenia mórz plastikiem poprzez zwiększenie wskaźników jego odzysku w newralgicznych regionach. Współpracując z Cleanhub, Bioelements zapobiega szkodom wyrządzanym środowisku przez odpady z tworzyw sztucznych, uruchamiając systemy, które przechwytują plastik, zanim dotrze się on do naszych naturalnych środowisk, i zbierają materiały, które już znajdują się w środowisku, aby zapobiec ich przedostaniu się do oceanów.
Za pośrednictwem Cleanhub, Bioelements współpracuje z Green Worms – przedsiębiorstwem społecznym z Kerali w Indiach, które zostało założone w oparciu o trzy podstawowe zasady: minimalizowanie wytwarzania odpadów, odprowadzanie zanieczyszczeń z wysypisk i oceanów oraz godne traktowanie ludzi pracujących z utylizacją śmieci.
Dołączając do Cleanhub w tym ruchu, Bioelements stawia sobie za cel ochronę oceanów poprzez obliczanie naszego własnego „plastikowego śladu” i płacenie za ekwiwalent, który zostanie zebrany.
Dzięki temu odpady z tworzyw sztucznych zyskują na wartości, a lokalne społeczności mogą zakładać firmy zajmujące się ich zbiórką. Z pomocą platformy cyfrowej zbieracze uzyskują dostęp do sieci firm zajmujących się przetwarzaniem i recyklingiem. Tak więc zamiast marnować się na wysypiskach lub zanieczyszczać oceany, odpady z tworzyw sztucznych są poddawane recyklingowi lub wykorzystywane jako źródło energii, a lokalne społeczności są aktywizowane.

Cleanhub + Green Worms FAQs


Cleanhub i Green Worms – najczęściej zadawane pytania:

Na czym polega proces Cleanhub?

Cleanhub oferuje firmom rozwiązanie pozwalające zneutralizować ich emisje plastiku, aby zbliżyć się o krok do oceanów wolnych od tego surowca. Marki mogą obliczać własne emisje tworzyw sztucznych i płacić za ich ekwiwalent.
Umożliwia to realizację wizji Cleanhub dotyczącej gospodarki, w której plastik jest zbyt cenny, by go marnować. Marki współpracujące z Cleanhub umożliwiają społecznościom w zanieczyszczonych obszarach zarabianie na życie, utrzymując oceany wolne od plastiku. Każdy, kto chce zarabiać na zbieraniu plastiku, może to zrobić, dołączając do ruchu Cleanhub. W ten sposób lokalne społeczności zostają aktywizowane, a firmy na całym świecie zyskują neutralność plastikową.
Odzyskiwanie plastiku ze środowiska odbywa się w trzech etapach:
Po pierwsze, odpady z tworzyw sztucznych są zbierane w ramach różnych działań.
Po drugie, zanieczyszczenia są sortowane na różne rodzaje plastiku.
Na koniec są one poddawane recyklingowi lub ponownie wykorzystywane jako źródło energii. Partnerzy Cleanhub w zakresie zbiórki tworzyw sztucznych są starannie wybierani. Dokumentują oni każdy etap procesu zbiórki za pomocą aplikacji. Pomaga to Cleanhub i markom partnerskim monitorować projekty w czasie rzeczywistym. Po zatwierdzeniu dokumentacji partnerzy otrzymują wynagrodzenie w oparciu o tony zebranych odpadów z tworzyw sztucznych, a odpady są przekazywane do bezpiecznego przetworzenia.

Jak działa Green Worms?

Za pośrednictwem Cleanhub, Bioelements współpracuje z Green Worms - przedsiębiorstwem społecznym z Kerali w Indiach, które zostało założone w oparciu o trzy podstawowe zasady: minimalizowanie wytwarzania odpadów, odprowadzanie ich poza wysypiska i oceany oraz godne traktowanie ludzi pracujących z nieczystościami. Jako jedna z najszybciej rozwijających się firm w dziedzinie gospodarki odpadami w Kerali, cieszy się zaufaniem rządu stanowego, panchayatów (dzielnic) i gmin, a także sektora prywatnego i organizacji pozarządowych.
Green Worms przechwytuje odpady jak najbliżej ich źródła. Prowadzą usługi zbiórki odpadów z gospodarstw domowych od drzwi do drzwi, aby zapewnić, że nie trafiają do środowiska (zwłaszcza plastik). Cała zbiórka jest prowadzona przez grupy samopomocy kobiet - walka z zanieczyszczeniem plastikiem i ubóstwem w ramach jednej koncepcji.
Po zebraniu całość jest transportowana do centrum sortowania prowadzonego przez Green Worms. Odpadki z gospodarstw domowych segreguje się na różne rodzaje materiałów. Towary nadające się do recyklingu są sprzedawane firmom recyklingowym, a towary niezdatne do ponownego przetworzenia, takie jak wielowarstwowe opakowania, są wysyłane do bezpiecznych punktów końcowych, aby upewnić się, że nie trafią do środowiska lub nielegalnych wysypisk śmieci.
Green Worms wykorzystuje aplikację Cleanhub do śledzenia i dokumentowania całego procesu zbiórki. Najważniejsze punkty w łańcuchu odzyskiwania, takie jak karty ważenia, zdjęcia posortowanego materiału i inne dowody pracy, są przesyłane na platformę Cleanhub w celu weryfikacji ilości zebranych i odzyskanych odpadów. Na podstawie tych danych generujemy kredyty plastikowe, które są potem sprzedawane markom, które chcą przeciwdziałać zanieczyszczeniu plastikiem.

Dlaczego lepiej odzyskiwać plastik z Azji Południowej, a nie z USA?

Zanieczyszczenie plastikiem to globalny problem, który dotyczy nas wszystkich. Cleanhub koncentruje się na najbardziej newralgicznych regionach, w których możemy mieć największy możliwy wpływ na zapobieganie zanieczyszczeniu mórz plastikiem. Azja Południowa (Wschodnia) jest bramą dla ponad 80% całego plastiku, który dostaje się do naszych oceanów. Możemy pomóc zmniejszyć niewłaściwe gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych w tych regionach, aby ostatecznie powstrzymać ten kryzys ekologiczny.

Dlaczego używa się plastiku? Czy Bioelements rozumie jego wpływ na środowisko?

Jak najbardziej. Rozumiemy konsekwencje wyboru opakowań. I chociaż wiele z naszych tworzyw sztucznych można poddać recyklingowi, wiemy, że zdecydowana większość nie - z powodu frustrujących ograniczeń w programach w całym kraju, które sprawiają, że recykling jest trudny lub niepraktyczny dla naszych konsumentów. Oznacza to, że nasze opakowania trafiają na wysypiska śmieci lub do naszych wód. Rozumiemy, że obowiązek ten powinien spoczywać nie tylko na barkach naszych konsumentów, ale także na nas jako producentach. Nieustannie poszukujemy lepszych innowacji w zakresie pakowania naszych formuł. Jest to ciągłe dążenie i chociaż jesteśmy optymistycznie nastawieni do nowych innowacji na horyzoncie, nie jesteśmy zadowoleni z obecnych opcji. Tak więc, ponieważ musimy zoptymalizować skuteczność, bezpieczeństwo i wydajność produktu, obecnie używamy plastiku. Dlatego postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie neutralności plastikowej, współpracując z Cleanhub w celu zbierania i ponownego wykorzystania plastiku, zanim trafi on do oceanów.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuj
Odrzuć